Hovedstol er den oprindelige størrelse af indstiftet gæld. Selvom gælden nedbringes ved hjælp af afdrag, er hovedstolen uforandret.