Hovedstadsudligning, kommunal udligningsordning, som har eksisteret siden 1937 med det formål at afhjælpe Københavns Kommunes økonomiske problemer som følge af den ulige fordeling af levevilkår i området. Oprindelig omfattede udligningen kommunerne København, Frederiksberg og Gentofte, men siden 1974/75 er kommunerne i de tidligere Roskilde Amt og Frederiksborg Amt samt hele Københavns Amt kommet til. 1974/75-83 omfattede ordningen tillige amterne i området. 34 kommuner i hovedstadsområdet er omfattet af ordningen. Se kommunal udligning.