hovedpunktsnet

Hovedpunktsnet, i landmåling en samling afmærkede punkter, der udgør grundlaget for den videre detailmåling. Punkternes koordinater er kendt i et landsdækkende koordinatsystem, enten det danske System '34 med x- og y-værdier eller Universal Transversal Mercator-projektion (UTM), hvis koordinater betegnes Northing og Easting. Begge koordinatsæt kan være suppleret med en kote for det enkelte punkt. Hovedpunkter bestemt ved GPS-målinger får automatisk x-, y- og z-koordinater i World Geodetic System 1984 (WGS84).

Den fysiske afmærkning skal være varig, og punkterne må derfor have en robust udformning. Hovedpunkternes indbyrdes beliggenhed bestemmes ved afstandsmåling og måling af horisontalretninger, koterne bestemmes ved geometrisk nivellement. Hovedpunkternes koordinater fremkommer som resultatet af beregninger, der benytter mindste kvadraters metode, se udjævning. Nøjagtigheden mellem nabopunkter, der er bestemt af Kort & Matrikelstyrelsen (i dag Geodatastyrelsen), er ofte 1-2 cm, mens den er noget ringere for de punkter, der tjener rene matrikulære formål, og som er afmærket med betonblokke med bogstaverne "MV".

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig