Hovedmanden er den, der er kautioneret for, dvs. debitor/hovedskyldneren/låntageren.