Housewarming, (eng., egl. 'hus-opvarmning'), siden 1940'erne i Danmark navn for en indflytningsfest og er derved en slags videreførelse af det velkomst- eller flyttegilde, der blev holdt på landet endnu i 1880'erne. I Tyskland har man siden slutningen af 1500-t. holdt "Hauswärme", når man for første gang tændte ilden på arnestedet. God ild på arnestedet var vigtig for familiens og husets lykke. Ritualer knyttet til ildstedet har man også kendt i Danmark, når man skulle sikre lykken for nye beboere.