Hospits, (af ty. Hospiz, af lat.), herberg; billigt (tysk) hotel, der som regel er anlagt af en kristelig institution; missionshotel.