Hospitalsriddere, gejstlig ridderorden med især sygepleje som opgave, se johannitere.