horror vacui - fysisk princip

Horror vacui. Tegningen viser, hvorledes man kan måle naturens modstand mod det tomme rum, horror vacui, ved den vægt, der skal til for at bevæge det tætsluttende stempel. Det var Galileis forslag fra 1638, at man således målte suget fra det vakuum, som blev dannet over stemplet. Evangelista Torricelli viste et par år senere som den første, at det var luftens tryk på stemplet og ikke et vakuum, der yder modstand mod stemplets bevægelse.

.

Horror vacui, (lat. 'frygt for, dvs. undgåelse af det tomme rum'), fysisk princip, som blev brugt fra 1300-t. til ind i 1600-t. til at forklare en række naturfænomener, fx at vand ikke løber ud af et tyndt rør, når den øverste ende lukkes med en finger. Hvis vandet sank i røret, ville der nemlig opstå et tomrum (vakuum) mellem vandoverfladen og fingeren, og det antog man, at naturen ikke ville tillade ifølge horror vacui-princippet. Tankegangen har formentlig sin oprindelse i Aristoteles' afvisning af, at vakuum findes, og udtryk som "natura abhorret vacuum" og "horror vacui" optræder fra 1100-t. bl.a. hos Adelard fra Bath og Averroës.

Galileo Galilei viste, at en sugepumpe kun kan løfte vand til en højde af ca. 10 m. Er vandspejlet mere end 10 m under pumpen, opstår et vakuum, og Galilei konkluderede derfor, at nok var det en horror vacui-kraft, der løftede vandet, men der var grænser for naturens afsky for det tomme rum: Afskyen kunne kun modstå en vandsøjle på 10 m.

Evangelista Torricelli og Blaise Pascal afviste fra midten af 1600-t. al snak om horror vacui: Vandsøjlen bliver holdt oppe af atmosfærens tryk, og over vandoverfladen kan der udmærket være vakuum. Hermed forsvandt princippet om horror vacui i naturbeskrivelserne.

Inden for billedkunsten betyder horror vacui at billedfladen udfyldes helt med bl.a. figurer og dekorative detaljer. Fænomenet kendes hos alle folkeslag og kan ses i rendyrket, raffineret form fx i gamle orientalske kulturer; i Europa var det særlig udbredt i middelalderen og den tidlige renæssance. Horror vacui har til alle tider været et særkende ved naivistisk kunst og kan optræde i billeder udført af mentalt forstyrrede mennesker.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig