Horovod, (russ., af khor 'kor', af gr. choros 'kor, kordans', og vodit 'føre, anføre'), khorovod, sangdans eller sanglege, som indtil 2. Verdenskrig dansedes i Rusland og Ukraine af piger i forbindelse med forårsritualer. Den kan stadig opleves enkelte steder. Dansens mange variationer udføres af piger i en kæde med bevægelsesretning med uret i 3/4- eller 4/4-takt.