Honoris causa, (lat. 'for hæderens skyld' el. 'for ærens skyld'), ærestitel. En person, der tildeles æresdoktorgraden (se æresdoktor), kaldes doctor honoris causa og får ret til at bruge den pågældende doktorgrad, fx dr. phil., dr.med. etc., efterfulgt af forkortelsen h.c.