Homonom, (gr. homo- + -nom), om et dyrs led el. lemmer, som er ens bygget.