Holoplankton, (gr. holo- + plankton), plankton, som altid holder sig svævende og holder til i det åbne hav; det modsatte af meroplankton.