Holografisk testamente, i dansk ret et nødtestamente oprettet uden vidner, men skrevet og underskrevet egenhændigt af testator. Testamentet skal i almindelighed i sin helhed være håndskrevet af testator. Et maskinskrevet testamente, der er underskrevet i hånden, kan dog under særlige omstændigheder godkendes som et gyldigt nødtestamente. Kravet om egenhændig underskrift kan ikke fraviges. Datering kræves ikke. Et holografisk testamente bortfalder på samme måde som andre nødtestamenter, hvis der i tre måneder ikke har været nogen hindring for at oprette et testamente i de sædvanlige hovedformer.