Holofrase, (af gr. holos 'hel' og frasis 'udtryk'), uanalyserbart sprogligt udtryk for et komplekst indhold. Et grundlæggende træk ved menneskeligt sprog er, at det er opbygget af et begrænset antal elementer, og derfor kan analyseres i mindre bestanddele. Det er med andre ord ikke holofrastisk. Holofraser er karakteristiske for et stadium i sprogtilegnelsen, hvor barnets sproglige udtryk er uanalyserbare etords-ytringer. De vanskeligt systematiserbare såkaldte interjektioner som fx øv eller av kan også karakteriseres som holofraser, da de i modsætning til udtryk som det kan jeg ikke lide eller det gør ondt ikke kan nedbrydes i konstituerende elementer. Se også børnesprog.