Holmgang, særlig form for tvekamp i det gamle Norden. Holmgang foregik på en holm eller i mangel heraf på en anden afgrænset plads og anvendtes antagelig som afgørelsesmiddel i visse retlige stridigheder. Holmgang blev forbudt i Island 1006 og i Norge nogle år senere. De bevarede love fra middelalderen indeholder ikke regler om holmgang, men kampformen er omtalt i de islandske sagaer og hos Saxo. Se også duel.