Holistisk psykologi, psykologiske teorier, der anlægger et helhedssyn på menneskets psyke. Disse retninger mener, at det mentale liv bør forstås som forbindelser mellem komponenter, der til stadighed stræber mod en sammenhængende helhed, hvis egenskaber er andet og mere end summen af komponenterne. Denne antagelse findes i gestaltpsykologien og i humanistisk psykologi. Nogle teorier betragter endvidere det enkelte menneskes psyke som komponent i en større helhed, der kan være menneskeheden, kloden eller kosmos.