Hodograf er en matematisk beskrivelse af et punkts bevægelse i rummet. En hodograf er en kurve, der viser endepunkterne for hastighedsvektorerne i punktets bevægelse, idet alle hastighedsvektorerne er afsat ud fra et fast begyndelsespunkt i rummet.