Hjertemassage, behandlingsmetode ved genoplivning af patienter med hjertestop, se førstehjælp.