Hjemmeside, homepage, startsiden for et website. Ordet hjemmeside kan dog også benyttes synonymt med website.