Hjemme-hos, sagkyndig, fx en pædagog, som er ansat af kommunalbestyrelsen til at være til stede i hjemmet og støtte familier med særlige problemer. En hjemme-hos er et alternativ til et døgninstitutionsophold. Se også børne- og ungdomsforsorg.