Hjemfaldsret, en lensherres (kronens) ret til at overtage et len i tilfælde af, at lensmanden døde uden lensarvinger. I Danmark var det i grevernes og friherrernes privilegier af 25.5.1671 bestemt, at grevskaber og baronier skulle hjemfalde til kongen, når den successionsberettigede slægt uddøde.