Hitchhiking, (fra am.eng., af hitch 'hænge fast, hænge på' og hike 'foretage en (streng) fodtur, marchere'), blaffe, tomle, tage på stop, at få et gratis lift med en bil. Hitchhiking er et amerikansk slangudtryk fra bilismens barndom, første gang nævnt i 1923; i 1936 indførtes begrebet i England, og efter 2. Verdenskrig var det kendt verden over. Beslægtet med hitchhiking er ordninger, hvor der aftales kørelejlighed mod betaling af et mindre beløb eller ved at deles om udgiften til benzin. Hitchhiking søges ligeledes aftalt via Internettet. Med hitchhiking betegnes i overført betydning også amerikanske politikeres forespørgsler om gratis transport med store virksomheders forretningsfly.