Historik, samlet redegørelse for historieforskningens grundlag, genstandsområde, teoridannelser og metoder. Betegnelsen vandt indpas i historiefaget efter udgivelsen af Johann Gustav Droysens Grundriß der Historik (1858).