hierarki

Hierarki, (af gr. hieros 'hellig' og -arki, se -ark, egl. 'helligt herredømme, præstevælde'), graduering af de kirkelige embeder, som udvikledes i 200- og 300-t. I romersk-katolsk kirkeret er det betegnelsen for over- og underordningsforholdet mellem de gejstlige på to planer: ordination og jurisdiktion. Der findes en lang række vielsesgrader og tilsvarende grader af kirkelig fuldmagt. Den egentlige doms- og lærefuldmagt tilkommer paven og biskopperne.

I sociologien

anvendes hierarki som udtryk for rangorden og et magtsystem, hvor nogle individer er overordnet andre. De underordnede må adlyde de overordnede. Hierarki er mest anvendt om formelle hierarkier i organisationer. Hierarki er her bevidst skabt som en beslutningsstruktur. De underordnede må enten ikke tage selvstændige beslutninger eller kun gøre det inden for deres eget snævre sags- og kompetenceområde. Da hver overordnet oftest har flere underordnede, får hierarkier som regel pyramideform. Hierarki er som begreb i organisationsteori tæt knyttet til bureaukrati. Inden for sociale grupperinger kan der være uformelle hierarkier, kendetegnet ved naturligt opstået lederskab, som anerkendes af gruppens medlemmer. Hierarki genfindes i visse samfundsstrukturer, og begrebet finder anvendelse i generel betydning om rangorden, fx et hierarki af mål eller et hierarkisk system til klassifikation af bøger.

I biologien

bruges betegnelsen hierarki inden for adfærdsbiologi (se adfærd) og systematik. Mange dyr lever i flokke med et socialt hierarki, også kaldet rangorden eller hakkeorden, hvor individer med høj rang dominerer andre med lavere rang. I biologisk systematik grupperes organismer efter slægtskabsforhold i et hierarkisk system med forskellige grader eller niveauer af beslægtethed.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig