Heteroseksualitet, seksuelle og erotiske forhold mellem personer af modsat køn. Såvel betegnelsen heteroseksuel som betegnelsen homoseksuel (se homoseksualitet) tilskrives den østrig-ungarske forfatter Karl-Maria Benkert (ung. Kertbeny, 1824-82), der anvendte dem i et privat manuskript 1868; året efter kom de på tryk, da han lod en pamflet trykke. Se også seksualitet.