Heteronomi, (af gr., egl. fremmed lovgivning, hetero- + -nomi), inden for filosofi det at et individs handlinger og væremåde bestemmes udefra og ikke af viljen alene; det modsatte af autonomi.