Heterocyt, heterocyst, celle hos visse cyanobakterier, som kan binde luftens frie kvælstof. Det virksomme enzym, nitrogenase, fungerer kun ved meget lave iltspændinger, så heterocytter er tykvæggede og mangler bl.a. den iltdannende del af fotosyntesen. De er oftest gullige med et klart indhold og dannes ved kvælstofmangel i det omgivende miljø. Se også cyanobakterier og nitrogenfiksering.