Heroon, (afledt af gr. heros 'helt'), i antikkens Grækenland et gravsted for en hero eller halvgud. De tidligste bestod af en gravhøj omgivet af et lavt gærde, fx Pelops' grav i Olympia. I senklassisk og hellenistisk tid havde det form af et lille tempel omgivet af en mur med relieffer på indersiden (Gölbašı-Trysa i Lilleasien) eller af et privathus eller palads med en indre søjlegård, fx i Kalydon og Pergamon.