Hermetik, (af hermetisk i betydningen 'utilgængelig, aflukket'; se hermetisme), ældre betegnelse for konserverede levnedsmidler i lufttætte beholdere, oftest dåser, se levnedsmiddelkonservering.