Hercynit, (efter lat. hercynia silva 'den hercyniske skov' mellem Thüringen og Bøhmen, og -it), grå-grønt til mørkegrønt gennemskinneligt mineral med glasglans. Hårdheden er 7,5-8 og massefylden 4,40 g/cm3. Den kemiske sammensætning er FeAl2O4. Mineralet hører til i spinelgruppen og krystalliserer kubisk. Hercynit findes som et accessorisk mineral, dvs. i små mængder, i jern- og aluminiumrige metamorfe bjergarter.