Henry, (efter J. Henry), SI-måleenhed for induktans betegnet med symbolet H. En spole har induktansen 1 H, når en påtrykt spænding på 1 V giver anledning til en strømændring på 1 A/s, dvs. 1 V = 1 H ∙ 1 A/s.