Hemi-, (gr. 'halv'), græsk og internationalt første sammensætningsled, som betegner noget som halvt, eller som vedrører halvdelen eller den halve side af noget, fx hemisfære 'halvkugle' og hemikrani '(smerte i) den ene halvdel af hovedet (kraniet)'. Beslægtet hermed er lat. semi-, der har samme betydning, men ofte anvendes om noget, der halvvejs besidder en vis egenskab, fx semifinale 'halvfinale', semipermeabel 'halvt, delvis gennemtrængelig'.