Helix, inden for molekylærbiologien betegnelse for en stabil spiralformet struktur i DNA, RNA eller protein. DNA- og RNA-helix består af to strenge snoet omkring hinanden og holdt sammen vha. basepar (se DNA). I proteiner danner aminosyrekæden ofte en enkeltstrenget spiralstruktur kaldet α-helix.