Helbredstillæg, tidl. medicinkort, tilskud til bl.a. medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi og kiropraktorbehandling, der kan tildeles pensionister i henhold til Pensionsloven, når særlige økonomiske kriterier er opfyldt.