Hedonisk skala, beskrivende karakterskala til brug ved den samlede sansemæssige (organoleptiske) bedømmelse af levnedsmidler; se sensorisk kvalitet.