Havmiljø, miljøet i havet. Det naturlige havmiljø trues af menneskets påvirkning, som kan skade havets dyre- og planteliv og menneskets mulighed for at udnytte havets resurser. Havet forurenes af bl.a. stoffer i spildevand og røggas fra bl.a. industri og husholdninger, af næringsstoffer fra landbrug, af miljøgifte, olie, affald, løsrevne fiskegarn og stoffer fra dumpning og havbrug. En række havmiljøkonventioner har til formål at beskytte havmiljøet, bl.a. Londonkonventionen, MARPOL-konventionen, OSPAR-konventionen og Østersøkonventionen.