Havmand, siden 1500-t. den almindelige betegnelse for et overnaturligt væsen, der bor i havet. Fanger fiskeren en havmand, skal han give ham, hvad han beder om, gerne en strømpe. Som tak advarer havmanden ham om et faretruende uvejr. I den ældste nordiske tradition kaldes han marmennill 'det lille menneske i havet'. I sin visesamling fra 1695 kalder Peder Syv nøkken for en havmand. Inspireret heraf digtede Johannes Ewald 1764 romancen om "liden Gunver og skiøn Havmand", og fra slutningen af 1700-t. kendes Agnete-visen (se Agnete og Havmanden), hvor pigen svigter havmanden. Hverken erotiske eller svigtede havmænd kendes imidlertid i folketroen.