Hausse, (fr. 'stigning'), inden for handel på værdipapir- og råvaremarkeder en fransk betegnelse for stigende priser og kurser. Se bull-marked.