Hauld, odelsbonde, som sad på arvet odelsjord, se odelsret.