Hattisk, (af assyrisk og hittitisk khatti), vedr. det sprog, som blev talt af de oprindelige indbyggere i den del af Lilleasien, som hittitterne erobrede omkring år 2000 f.Kr. (også kaldt protohittitisk).