Harpyie, harpy, (af gr. harpyiai 'de bortførende'), i græsk mytologi en type kvindelig vinddæmon, som angreb mennesker fra luften og bortførte dem; deres menneskefjendske holdning fremgår også af sagnet om Fineus. Harpyier afbildes kun sjældent i græsk (og etruskisk) kunst. De ses fra ca. 620 f.Kr. til hellenistisk tid, men fortrinsvis i arkaisk og klassisk tid. På græske vasemalerier afbildes harpyierne som fugle med menneskeansigter, meget lig sirener.