Harmonisering, inden for EU betegnelse for initiativer, der tilstræber at bringe medlemslandenes lovgivning mv. i indbyrdes overensstemmelse.