handling

Handling, adfærd, aktivitet, centralt begreb i amerikansk behaviorisme fra begyndelsen af 1900-t., hvor en handling er et organiseret og målrettet mønster af bevægelser, senere dog udvidet til at omfatte også mimik, gestik og sproglige ytringer i tale eller skrift.

Handling sås som fænomener, der kunne iagttages objektivt, i modsætning til bevidsthed, der var noget subjektivt og privat, der kun kan konstateres gennem en persons handlinger.

I nyere psykologi anskues handling ikke som et centralt begreb. I russisk virksomhedsteori beskrives tre niveauer: Virksomhed, handling og operation, hvor virksomhed er motiveret, dvs. bestemt af personens behov og målet, der opsøges, handling styres af målet, og operationerne er det, der konkret gøres.

I Frankfurterskolen fremholder den tyske sociolog Jürgen Habermas en skelnen mellem fire handletyper: mål-middel handlinger, rollehandlinger, udtrykshandlinger og kommunikative handlinger, fx talehandlinger og kropshandlinger. Handlinger er kompetencer, der opbygges i det samfundsmæssige fællesskab. I opdragelse og pædagogik er forudsætningen for udvikling af kompetencer derfor bl.a. viden, dannelse og normer samt tillid til mennesker. I moderne psykologi optræder handling således som et underbegreb sammen med andre psykologiske begreber.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig