handelsuddannelser

Handelsuddannelser, merkantile uddannelser, uddannelser, der sigter mod administrative funktioner og kontorfunktioner i private virksomheder, herunder bl.a. ledelse, køb, salg, korrespondance, sprog, finansiering, logistik, revision og regnskab.

Virksomhedernes ønske om en styrkelse af de eksisterende uddannelser og dækning af nye behov, bl.a. med sigte på markedsføring og eksport, har ført til oprettelse af uddannelserne til markedsøkonom (1990) og eksporttekniker (1987). I 1996 gennemførtes en reform af områdets erhvervsuddannelser, som bl.a. indebærer, at uddannelserne bliver fireårige, og at nogle af dem indledes med to års skole mod tidligere et år. Også udviklingen på it-fronten har ført til reformer og nyskabelser; fx blev uddannelsen til informatikassistent i 1996 afløst af et speciale på kontoruddannelsen, benævnt administration med IT (informationsteknologi).

Merkantile uddannelser findes med få undtagelser på handelsskoler og handelshøjskoler. Fx uddannes eksaminerede eksportører (E.E.) på Eksportskolen, Herning, og eksportteknikere undervises på både tekniske skoler og handelsskoler. Flere af universiteterne tilbyder HA, HD, korrespondent, ED og BA i to sprog. En cand.negot., der kombinerer økonomi og sprog, og de tilsvarende BAere uddannes på Odense Universitet. Ved studiet til cand.scient.soc. på Roskilde Universitetscenter og cand.oecon. på Aarhus Universitet kan man vælge en kombination af fag eller linjer med driftsøkonomi, erhvervsøkonomi eller virksomhedsstudier som hovedemne. Desuden er der ved flere universiteter mulighed for som en del af en kandidateksamen at tage supplerende uddannelse i drifts- eller erhvervsøkonomi.

I erhvervslivet er praktisk erfaring vigtig, og derfor veksler flere af områdets uddannelser mellem undervisning på skole og lønnet praktik i en virksomhed. Det gælder ikke kun erhvervsuddannelserne, men også uddannelserne til akademiøkonom og eksporttekniker. Hertil kommer, at de mange deltidsuddannelser giver mulighed for, at den studerende sideløbende med studierne opnår erhvervserfaring.

Foruden de nævnte heltids- og deltidsuddannelser afholder handelsskolerne enkeltfagskurser, efteruddannelseskurser og kurser for ufaglærte i butiks- og kontorjob mv.

Ved siden af de offentlige handelsuddannelser eksisterer der en række private kurser, bl.a. i brug af tekstbehandling og andre elektroniske hjælpemidler.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig