Handelshindring, indgreb over for fri handel mellem lande. Handelshindringer forbindes oftest med importbeskyttelse, men kan også vise sig som tilskud til et lands eksport. Told er den mest udbredte handelshindring. Importbegrænsninger kan tillige optræde i form af importlicenser, valutakontrol eller i ekstreme tilfælde ved importforbud. De såkaldte ikke-toldmæssige barrierer er en mere skjult form for diskrimination af importvarer; varerne udsættes fx for særlige test, inden de kan sælges på det indenlandske marked. En gradvis nedbrydelse af handelshindringerne har været en vigtig del af filosofien bag det økonomiske samarbejde i Europa. Se EU.