Hadith, (arab. 'ny, nyhed, beretning'), overleveringer om, hvad profeten Muhammed gjorde og sagde. Ordet bruges både om den enkelte overlevering og om det samlede kompleks af overleveringer, der næst efter Koranen udgør det vigtigste grundlag for islamisk liv og tro. Indsamling, efterprøvning og systematisering af de tusinder af overleveringer, som var i omløb, blev den centrale islamiske videnskab i 700-800-t. Seks samlinger med al-Bukharis og Muslims i spidsen blev anerkendt af sunnitterne som særlig pålidelige. En hadiths ægthed mentes garanteret ved den række (arab. isnad 'støtte') af gode traditionsbærere, som altid nævnes, og som fører traditionen tilbage til Muhammed. En del hadither afspejler dog senere generationers religiøse og politiske særstandpunkter og kan ikke være ægte. Hadithsamlingerne er opdelt efter indhold (arab. matn) i kapitler: religiøse pligter, ægteskab, handel, strafferet, klædedragt osv.