Habilitet, (af lat. habilis 'duelig, tjenlig'), juridisk begreb, se handleevne og inhabilitet.