Høreværn, udstyr til beskyttelse mod støjskade; bæres af en person under omstændigheder, hvor det omgivende lydniveau ikke kan reduceres. Effektiviteten er meget afhængig af korrekt brug og individuelle anatomiske forhold. Dæmpningen andrager almindeligvis mellem 10 og 35 dB, idet beskyttelsen over for lavfrekvente lyde som regel er dårligst. Lydtransmission gennem kraniet sætter en grænse for effektiviteten af høreværn.