Hørelære, fag, der indgår i den elementære musik- og instrumentalundervisning. Formålet er at udvikle de færdigheder, der kræves for at opfatte musik bevidst; det nås dels gennem optræning af den indre musikalske forestillingsevne og hukommelse, dels ved opøvelse af færdighed i nodelæsning. Den klassiske hørelære omfatter rytmelære, sang fra bladet, interval- og akkordanalyse, partiturlæsning, transponering, musikdiktat, transskription, formhøring, gehørspil og improvisation. I rytmisk hørelære prioriteres især den kropslig-rytmiske koordinering, imitation og improvisation.