højtaler

Højtaler. Skitse af en elektrodynamisk højtaler. Elektrodynamiske højtalere produceres med membrandiametre fra ca. 1 cm til over 75 cm.

.

Højtaler, højttaler, elektroakustisk omformer, der omsætter elektriske svingninger til lydbølger.

Den elektrodynamiske højtalers virkemåde forekommer enkel, men i praksis er en vellydende højtaler et resultat af en højtudviklet teknologi og megen erfaring. Det ses bl.a. af, at der på verdensplan kun findes relativt få fabrikanter af højtalerenheder, men mange fabrikanter af færdige højtalersystemer i kabinetter. En væsentlig del af højtalerenhederne fabrikeres i Danmark, og de anvendes af en lang række højtalerfabrikanter på verdensmarkedet.

En god højtalerenhed vil normalt kunne gengive et toneområde svarende til ca. 3 oktaver. Det menneskelige øre er derimod i stand til at opfatte omkring 10 oktaver. Et højtalersystem, der kan gengive hele det hørbare toneområde, består derfor af flere højtalerenheder, der hver tager sig af sin del af toneområdet. De såkaldte flervejssystemer består oftest af tre højtalere med forskellige diametre: Den største højtaler tager sig af basområdet, den mellemste af det midterste toneområde og den mindste af diskanten. Et elektrisk delefilter fordeler toneområdet til de respektive enheder.

For at højtaleren kan få en god basgengivelse, må lydudsendelsen fra højtalermembranens forside forhindres i at modvirke lydudsendelsen fra membranens bagside. Det opnås ved at montere højtaleren på en stor plade med et hul svarende til højtalerens diameter. Dette princip anvendes bl.a. i biograflydsystemer, hvor højtalerne bag lærredet ofte er monteret på en stor plade af nogenlunde samme størrelse som lærredet. Ved andre anvendelser, hvor denne monteringsform er upraktisk, indbygges højtaleren i et kabinet, som kan have forskellige udformninger. Der opnås en betragtelig forbedring af basgengivelsen med et lukket kabinet (bortset fra det hul, højtaleren sidder i), men der kræves et stort kabinetvolumen på fx 200 l. Det blev et problem, da hi-fi-anlæggene skulle forsynes med to højtalere af hensyn til stereogengivelsen. Bestræbelser på at udvikle højtalersystemer med god basgengivelse i mindre kabinetter resulterede i trykkammerhøjtaleren i et lufttæt lukket kabinet, hvor den indespærrede luftmængde fungerer som fjeder for højtalermembranen. Til trykkammerhøjtalere benyttes særlige højtalerenheder med bløde membranophæng. Trykkammerhøjtaleren giver god basgengivelse i beskedne kabinetstørrelser, men har en dårlig virkningsgrad, således at der skal anvendes forholdsvis meget forstærkereffekt for at give et rimeligt lydtryk.

Et andet princip er det såkaldte basrefleksprincip. Her udformes kabinettet med en nøje dimensioneret åbning med et kort rør (porten) bagved. Porten fungerer sammen med kabinettets hulrum som en akustisk resonator i bassen. Resonatoren sættes i gang af lydsvingninger fra bagsiden af højtaleren og vil forstærke basgengivelsen i det toneområde, hvor det begynder at knibe for højtalerne selv. Passende udformet vil basreflekshøjtaleren give en noget kraftigere dybbas og større effektivitet end trykkammerhøjtaleren. Basreflekshøjtaleren er det mest udbredte højtalersystem.

Endelig skal nævnes hornhøjtaleren, som repræsenterer et akustisk princip, der genfindes i tragten på ældre grammofontyper og i messingblæseinstrumenter. Ved hornhøjtaleren kobles højtalerenheden til den snævre ende af hornet. På grund af hornets facon sker der en akustisk impedanstilpasning (se akustisk impedans) mellem højtaleren og den omgivende luft, hvorved hornhøjtaleren kan afgive et lydtryk, der for en given tilført elektrisk effekt er langt kraftigere end det, der afgives af trykkammer- og basreflekshøjtalere. Hornhøjtalere anvendes især, når lydtrykket skal være højt, fx ved store koncertarrangementer med elektrisk forstærket musik. Mindre versioner som mellemtone- og diskanthorn anvendes i højtalersystemer i lydkontrolrum.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig